logo high school.png

הצטרפו לקהילה בינלאומית של מנהיגים צעירים 

תכנית הנוער למנהיגות ודיפלומטיה ציבורית מגיעה עד אליכם

הרצאות וסדנאות עם מיטב הדוברים

משלחות לחו״ל

קהילת נוער בינלאומית

הצמחת

מנהיגות צעירה

StandWithUs

ארגון StandWithUs הינו ארגון בינלאומי ללא מטרת רווח העוסק בדיפלומטיה ציבורית, ומטרתו קידום חינוך אודות מדינת ישראל.


הארגון הוקם בשלהי האינתיפאדה השנייה, כמענה לסיקור התקשורתי המוטה כלפי ישראל בתקשורת האמריקאית ומהיעדר קולות פרו-ישראליים בקמפוסים ברחבי ארה“ב. מטרת הארגון היא לייצג את ישראל בצורה אמיתית, מהימנה, הוגנת, ובגובה העיניים בקמפוסים, בתקשורת ובקהילות שונות. כארגון בינלאומי שמטרתו לחנך אנשים על ישראל ועל האופן שבו ניתן להתמודד עם מידע שקרי המופץ ברחבי העולם בנוגע למתרחש במזרח התיכון, אנו פועלים בעזרת עלוני מידע, דוברים ומרצים, תוכניות הכשרה והעשרה מגוונות, כנסים בינלאומיים ומשלחות לישראל.
 

מארגון אקטיביזם סטודנטיאלי, צמח הארגון לכדי 18 סניפים, עשרות עובדים ואלפי פעילים בארה“ב, אנגליה, אמריקה הלטינית, צרפת, אוסטרליה, קנדה, סין וכמובן - משרד הדגל של הארגון בישראל.